Українська література (рівень стандарту). Підручник. 10 клас. А. М. Фасоля

РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Читацький путівник

Навчальні цілі теми «Реалістична українська проза»

Знання:

сутність і ознаки реалізму, імена представників реалістичного мистецтва в літературі, живописі, музиці; історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; зміст літературознавчих понять «соціально-побутова повість», «соціально-психологічний роман»; художні засоби змалювання комічного у творі. Уміння: виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль; характеризувати прояви українського національного характеру в героїв повісті «Кайдашева сім’я»;

розповісти про внесок І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного в розвиток української прози; на основі порівняльного аналізу роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і повісті «Кайдашева сім’я» визначати спільне та відмінне у творчій манері І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного;

висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику; застосовувати набуті знання для компаративного аналізу творів української та зарубіжної літератури; зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; аргументовано розкрити власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливих способів їхнього ствердження.

Ставлення:

усвідомлення основних рис української ментальності, розуміння важливості життєвого вибору для становлення й ствердження людини.

Читацькі діалоги

Як стати компетентним читачем

Потрібна праця, копітка, щоденна. Підготовлений читач не лише любить читати, уміє уявляти й переживати прочитане, здійснювати діалог із текстом, знаходити авторські і творити власні смисли тощо, він керує своєю читацькою діяльністю, читацьким саморозвитком: визначає цілі, планує, організовує й здійснює роботу, оцінює результат. Компетентний читач уміє розробляти індивідуальний навчальний план і працювати за ним.

Перелік предметних читацьких і загальнонавчальних знань і вмінь подано на форзаці 2. У «Читацькому путівнику» наведено перелік цілей — знань, умінь і ставлень — щодо конкретної теми. Цілі є орієнтовними. Найбільшою мірою це стосується підрубрики «Ставлення», адже зрозуміло, що кожен читач відкриває власні смисли твору. І все ж автори підручника вирішили зазначити ідеї, які вважають важливими як для осягнення авторського задуму, так і для вироблення морально-етичної позиції сучасного читача. Якщо наші пріоритети різняться, використайте проголошену тезу як привід для самоаналізу, обговорення, диспуту.

Визначте, якими знаннями й уміннями ви володієте. Укладіть перелік на наступний місяць (чверть, семестр). Оберіть найбільш значущі для себе цілі і сформулюйте власні. Подумайте, як досягатимете їх. Після завершення визначеного терміну проаналізуйте, наскільки успішним був ваш шлях. Обговоріть результати в класі, порадьтеся з учителем, рідними. Радимо так діяти щоразу, розпочинаючи вивчення нової теми.