Українська література (рівень стандарту). Підручник. 10 клас. А. М. Фасоля

Художній світ прози Ольги Кобилянської

У її творах тонкі обрисування людської психіки, глибокий аналіз і знання людської душі.

Г. Хоткевич, письменник

Переїхавши до м. Чернівці у 1891 р., О. Кобилянська пише україномовні повісті та оповідання «Він і вона», «Царівна», «Що я любив», «Ніоба», «Некультурна», «Природа», «Земля», «У неділю рано зілля копала...», «Через кладку», «За ситуаціями», «Апостол черні», у яких виявляється неоромантично-символістська естетика модернізму.

Сповідуючи філософію Ф. Ніцше, письменниця зображувала людину як неповторну особистість — мислячу, горду, відважну, здатну творити добро, відстоювати право на щастя. Для О. Кобилянської такою особистістю є жінка. У її творах зображено жінку з повноцінним особистісним світовідчуттям, із багатим внутрішнім світом, наділену відкритим розумом, щирим серцем, волею та правом на щастя. Неоромантичний ідеал утілено в жіночих образах повістей О. Кобилянської «Людина» (1892), «Царівна» (1895), музичних новел «Impromptu phantasie» (1894) та «Valse melancolique» (1894).

У повісті «Земля» (1901) висвітлено проблеми взаємин батьків і дітей, злочину й кари, людини і землі. У творі на прикладі родини Федорчуків художньо інтерпретовано вічний мотив братовбивства. Повість вирізняється художньою довершеністю, глибоким психологізмом і символізмом у розкритті образів.

Повість «У неділю рано зілля копала.» (1908) — одна із найвидатніших у творчій спадщині письменниці. В основу твору покладено мотив романтичної пісні-балади «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці».

У творчості письменниці періоду з 1915-1923 рр. домінують мотиви трагічної безвиході, страждання особистості, її душевного болю, обумовлені зокрема й подіями Першої світової війни.

Отже, творчий доробок О. Кобилянської — це новизна проблематики, глибокий психологізм, музичність художньої оповіді.

Запитання і завдання

1. Прослідкуйте вплив філософських концепцій рубежу віків на формування творчої індивідуальності О. Кобилянської.

2. Чому феміністична проблема стала актуальною в неоромантичній творчості авторки?

3. Підготуйте повідомлення на тему: «Ольга Кобилянська і західноєвропейська література».

4. У чому виявляється новаторство творчості письменниці?

 

Культурно-мистецький контекст

Яскравим представником неоромантизму в українському живописі є Олександр Мурашко.

Картина О. Мурашка «Портрет дівчини у червоному капелюсі» (1902-1903) — ідеалізація позитивного, возвеличення жіночої краси засобами живопису. Червоний колір на полотні передає всепереможну життєствердну енергію.

Поетика неоромантизму яскраво виражена у творчому доробку композитора Миколи Лисенка. Так, у камерній «опері-хвилинці»

«Ноктюрн» виразним є художнє відтворення неоромантичної концепції двох світів — ідеального й реального, мрій та буденності.

Перед слухачем постають барвисто-картинні музичні образи «пісні ночі», що переносять у чисті таїни дитинства та юності.

Запитання і завдання

1. Підготуйте презентацію репродукцій картин художників-неоромантиків. Охарактеризуйте один із їхніх творів у контексті естетики неоромантизму.

2. Прослухайте «Ноктюрн» М. Лисенка та назвіть його неоромантичні ознаки.

Довідник читача

Експромт (від лат. expro(m)tus — готовий) — вчинок, вислів, твір без попередньої підготовки.

Музичний експромт — лірична п’єса для фортепіано або скрипки, створена як імпровізація.

Польський композитор Ф. Шопен написав чотири музичні п’єси в жанрі експромту. Його попередником був австрійський композитор Ф. Шуберт, якого і вважають основоположником музичних експромтів.

Літературний експромт — прозовий або віршований твір, створений миттєво, без попереднього обдумування.

Олександр Мурашко. «Портрет дівчини у червоному капелюсі» (1903)