Українська література. Підручник. 9 клас. Слоньовська О. В.

Узагальнюємо вивчене в розділі

Давня українська література

І рівень. Виберіть правильний варіант відповіді.

1 Давня українська література - це:

А література українського Середньовіччя, Ренесансу та Бароко;

Б найдавніші взірці писемності нашого народу;

В література Київської держави.

2 Найімовірніше, що «Слово о полку Ігоревім...» створив:

А народ;

Б половецькі хани;

В син Ярослава Осмомисла Володимир.

3 Рукописне «Слово о полку Ігоревім.» було виявлене серед інших пам'яток Київської Русі-України:

А київським князем Святославом;

Б російським графом О. Мусіним-Пушкіним;

В царицею Катериною ІІ.

4 Оригінальна література Київської Русі-України - це:

А переклади Святого Письма або його найважливіших частин;

Б літературні перекази античних сюжетів;

В «Повість минулих літ», «Києво-Печерський патерик».

5 Бароко - це:

А домінуючий стиль у мистецтві й літературі XVM—XVM! ст.;

Б усна народна творчість;

В оригінальні твори безіменних авторів.

6 Залишив шанувальникам своє ім'я і прізвище у власному творі, виокремивши необхідні літери:

А Іван Величковський;

Б Іван Вишенський;

В Семен Климовський.

7 У часи давньої України був широковідомим своїми гнівно-сатиричними листами-посланнями до польських єпископів:

А Семен Климовський;

Б Іван Величковський;

В Іван Вишенський.

8 Авторами козацьких літописів були:

А Іван Вишенський і Дмитро Туптало;

Б Дмитро Байда-Вишневецький і Станіслав Оріховський;

В Самійло Величко і Григорій Граб'янка.

9 Вертеп - це:

А скринька, у якій на Різдво розігрувалися лялькові вистави про народження Месії (верхній поверх), а також комедійні сценки з народного життя (нижній поверх);

Б лекції мандрівних дяків для простолюду;

В взірець писемності нашого народу.

10 Григорія Сковороду називають:

А приятелем поміщика Степана Томари;

Б викладачем Острозької академії;

В українським Езопом, Сократом і Горацієм.

11 Ідею «сродної праці» Г. Сковорода обстоює у:

А вірші «Всякому місту звичай і права»;

Б байці «Бджола і Шершень»;

В поезії «De libertate».

12 Проміняв чин у придворному царському хорі на мандрівний спосіб життя й уникнув багатьох життєвих пасток (спокуси чином, багатством; гордині, гонитви за славою):

А Семен Климовський;

Б Григорій Сковорода;

В Станіслав Оріховський.

II рівень. Із чотирьох варіантів відповідей виберіть довільну кількість тих, які вважаєте

правильними.

1 Героями «Слова о полку !горевім...» є:

А князі !гор та Всеволод;

Б половецькі хани Кончак і Гза;

В новгород-сіверська княгиня Ярославна та великий київський князь Святослав;

Г язичницькі боги.

2 Зразками історично-мемуарної прози є:

А козацькі літописи;

Б «Буквар»;

В Острозька Біблія;

Г філософські трактати Г. Сковороди.

3 Українська барокова поезія зазнала найвищого розквіту

А у часи Григорія Сковороди;

Б у період розквіту таланту !вана Величковського;

В завдяки пісенній творчості Семена Климовського;

Г з причини творчих експериментів тогочасних поетів, створення ними віршів-«раків», віршів- лабіринтів, курйозних віршів, акровіршів.

4 У літературі бароко прийнято поділяти на:

А «низьке» і «високе»;

Б співане і читане;

В створене відомими авторами й анонімне;

Г україномовне, латиномовне, польськомовне.

5 Не подають справжнього прізвища або псевдоніма авторів такі козацькі літописи:

А літопис Григорія Граб'янки;

Б літопис Самійла Величка;

В «Історія русів»;

Г «Літопис Самовидця».

6 У козацьких літописах їхніми авторами насамперед описуються події:

А Хмельниччини;

Б Великої Руїни;

В «чорних» козацьких рад і кривавої боротьби за булаву;

Г княжих міжусобиць. 

III рівень. У вигляді твору-мініатюри спростуйте або аргументовано доведіть слушність однієї з нижче поданих думок.

А «Краще серед жебраків голод і холод з правдою терпіти, ніж, царем ставши, правди не хотіти» (Семен Климовський);

Б «Не всяка людина має право бути при владі, а лише така, що за природою своєю прагне до правди і справедливості» (Станіслав Оріховський);

В «Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися» (Григорій Сковорода).