Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 10 клас. Н. М. Кадоб’янська

Етапи й шедеври Античності

Слово античність походить від латинського слова стародавній. Започаткували античну культуру греки, потім їхні традиції продовжили римляни.

Антична література виробила майже всі жанри літератури нового часу, велика частина з яких і нині зберегла свої античні, головним чином грецькі назви: епічна поема та ідилія, трагедія і комедія, ода, елегія, сатира (латинське) й епіграма, різні види історичної оповіді та ораторської мови.

Коли ви читатимете твори Данте і Шекспіра, авторів пізніших епох, ви знову й знову будете знаходити відгомін творів античного мистецтва, повертатися думками до витоків нової європейської культури — золотої доби Античності.

Теорія літератури

Міф — це оповідь, заснована на традиціях, легендах або фактах, яка пояснює звичаї та обряди, розкриває історію походження світу і людей, природи і тварин, предметів і явищ з участю надприродних істот — богів, демонів, героїв. Свого часу міф заміняв наукові знання й був основою світогляду.

Епос (від грецьк.— слово, розповідь) — оповідь про минуле народу, у якій прославляються розум, сила, мужність і відданість батьківщині. Основою античного епосу була міфологія.

Розподіл художніх творів за трьома родами літератури: епос, лірика, драма — започаткував у IV ст. до н. е. видатний еллінський учений-енциклопедист Аристотель. Давньогрецькій літературі притаманна саме така послідовність виникнення та розквіту родів літератури (епос — лірика — драма). Починався епос двома епічними поемами Гомера — «Іліада» й «Одіссея».

Рафаель Санті. Афінська школа. Фреска XVI ст.

Україна і світ

Античною філософією, міфологією та літературою цікавилися, переосмислювали античні мотиви у своїй творчості Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Микола Зеров, Павло Тичина, Ліна Костенко та багато інших українських письменників.

На античні сюжети написані опери Дмитра Бортнянського, Артема Веделя, славетна «Енеїда» Івана Котляревського.

У романі «Маруся Чурай» сучасної української поетеси Ліни Костенко мандрівний дяк говорить:

Коли я в бурсі пізнавав науки,

Афіни й Рим пройшли крізь мої руки.

От був народ! Що римляни, що греки.

На всі віки нащадкам запасли.

Міфологія та епос

Такі поняття, як природа, небо, життя, смерть, мораль, час, родові зв’язки, антична людина уявляла собі як живі істоти і їхні стосунки між собою. Так з’явилися міфи.

Міфологія існувала в кожного народу на початку його історії. Але грецька міфологія дійшла до нас найповніше. За уявленнями греків, на вершині гори Олімп жили безсмертні боги: громовержець Зевс, його дружина — охоронниця шлюбу богиня Гера, богиня родючості й землеробства —  Деметра, бог мистецтв — Аполлон, богиня краси й кохання — Афродіта, богиня мудрості — Афіна Паллада, бог війни — Арес, бог ремесел — Гефест. У лісах ховалися німфи, у струмках жили наяди, на галявинах тішилися смішні сатири — чоловіки з довгими кінськими хвостами і цапиними ногами, а в лісовій печері дрімав сам бог природи — Пан.

Гора Парнас — легендарне місце перебування Аполлона та дев’ятьох муз (дочок Зевса і богині пам’яті Мнемосіни). Біля підніжжя Парнасу було розташоване місто Дельфи, де у храмі Аполлона пророкував знаменитий оракул.

Антична культура пережила віки. Сьогодні немає народу, який розмовляв би давньогрецькою мовою чи латиною, проте твори часів античності цікаві сучасним читачам. У творах античних авторів утілено віру в людину, оспівано її мужність і прагнення до свободи, антична література досі вабить людство високим гуманістичним пафосом, звеличенням героїзму людини та її готовності до самопожертви.

Отже, антична культура — колиска європейської культури.

ОЦІНКИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Назвіть видатних представників літератури Античності, твори яких вам запам’яталися найбільше. Поясніть свої уподобання.

2. Пригадайте фразеологізми, які мають міфологічне походження.

3. Розгляньте ілюстрацію до статті підручника й використайте її у підготовці виступу на тему «Античність як колиска європейської культури».

4. Поміркуйте, чим зумовлюється вплив античної культури на українську.

5. За матеріалами підручника складіть інформаційне гроно з опорним словом Античність. Підготуйтеся до його презентації.

6. Підсумуйте, як розширилися ваші знання про античність.

Інформаційне гроно встановлює різноманітні зв'язки між окремими поняттями, які характеризують предмет або явище. Для роботи визначається опорне слово або словосполучення, до якого добираються слова, що повно розкривають смисл поняття або явища.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СПІВПРАЦІ

1.Об’єднайтеся у групи, обговоріть своє ставлення до літератури Античності. Визначте спільне та відмінне в поглядах однокласників (однокласниць).

2. Об’єднайтеся в пари, виберіть одну з екранізацій «Одіссеї» Гомера та підготуйте її презентацію.