Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. Кадоб’янська Н. М.

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ

Музика Михайла Вербицького Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України i слава, i воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

I покажем, що ми, браття, козацького роду.

Давньоримське прислів’я в оригіналі, яке є епіграфом до підручника, подано в дослівному перекладі українською. Протягом навчального року ви матимете можливість розкрити його смисл, подискутувати про його значення для українських читачів, погодитися з ним або заперечити його, прийняти або запропонувати власне.

Цього року ви:

 поглибите знання про літературу як мистецтво слова;

 набудете умінь і навичок, необхідних для життя в суспільстві та важливих для вашого становлення як особистості, морального і професійного зростання;

 глибше відкриєте для себе основні цінності різних епох;

 критично осмислите внесок найвідоміших авторів у скарбницю вітчизняної та світової культури;

 замислитеся над майбутнім української культури і літератури;

 зрозумієте, чому запропоновані вам твори вважають найвищими досягненнями різних епох і культур.

Дорогі юні друзі!

Банк ідей — поле на сторінці робочого зошита для запису ваших гіпотез та відкриттів під час вивчення теми.

Інформаційне гроно — схема, яка характеризує термін чи поняття, розкриває зв'язки між окремими поняттями.

Як створити інформаційне гроно:

 визначте основне слово або поняття;

 доберіть важливі слова чи терміни для розкриття його значення.

Ви саме в такому віці, коли людина осмислює своє місце у світі, шукає моральні орієнтири, обирає для себе приклади, всерйоз замислюється над вічними питаннями: що таке добро і зло, у чому сенс життя, як досягнути того, чого прагнеш. Тут у пригоді може стати художня література. Навчальна книга допоможе вам зорієнтуватися в її світі, підкаже, як вести діалог з автором, сперечатися й знаходити аргументи для дискусії, адже аналіз художніх творів розвиває мислення і допомагає утвердитися у власній думці.

Підручник запропонує ті необхідні знання й відомості, без яких неможливо вважати себе культурною людиною. Він спонукатиме вас до власної оцінки художніх явищ, адже кожний твір мистецтва залишає безкінечну можливість інтерпретацій. Отже, читаємо зацікавлено, із задоволенням, замислюємося, ознайомлюємося з висновками фахівців — і робимо власні.

Книжка складається з розділів і параграфів, присвячених різним епохам і програмовим художнім творам. Уривки із творів пропонуються вашій увазі в найкращих українських перекладах. Деякі з них уміщено також мовою оригіналу. Кращі українські переклади програмових текстів (в уривках або повністю) ви зможете прочитати у хрестоматії.

Як користуватися підручником?

Підготовка до читання художнього твору

Не пропускайте назви розділів і параграфів. Спробуйте за назвою визначити, що саме ви будете вивчати в кожному з них. Це вам допоможе виділити головне в навчальному матеріалі.

Складайте власний «Банк ідей» до кожного параграфа, щоб сформулювати свої очікування від вивчення теми та перевірити, чи справдилися вони у процесі навчання.

Переходьте до читання теоретичного матеріалу (історичних оглядів, розповідей про різні культурні епохи, біографічних відомостей про письменників та огляду їхньої творчості). Використовуйте робочий зошит для обробки інформації: виділіть у тексті головну думку, складіть інформаційне гроно, дайте відповіді на запитання, накресліть схеми, заповніть таблиці. Це допоможе вам підготуватися до роботи з художніми творами.

Інформаційне гроно «Художня література для сучасної людини»

Читання художнього твору

Наступний етап — читання художніх творів. Читаючи, ставте запитання до твору, робіть у робочому зошиті нотатки, намагайтеся передбачити подальший розвиток подій. Звертайте увагу, чи отримали ви відповіді на свої запитання, якщо ні — шукайте в тексті. Не знайшли — сформулюйте їх для обговорення у класі. Пояснюйте емоції й почуття, які виникали у вас під час читання.

Підсумки читання

Скласти власне уявлення про художній твір і підготуватися до наступного етапу роботи — обговорення прочитаного твору та підсумків — вам допоможе рубрика «Оцінки та обговорення».

Поверніться до складеного на початку роботи з темою «Банку ідей» і перевірте висунуті гіпотези. Підсумуйте свою роботу: сформулюйте власне уявлення про художній твір, його автора та літературну добу. Візьміть участь в обговоренні художнього твору.

Корисні поради

> Уважно розглядайте ілюстрації, вони допоможуть вам уявити те, про що ви читаєте.

> Запам’ятайте головне. У цьому вам допоможе рубрика «Завантажте інформацію».

> Перевірте себе. Для цього після кожного розділу є рубрика «Ваші підсумки».

> Нові терміни й поняття виділено в тексті жирним шрифтом. Їхні тлумачення подано на берегах сторінок підручника та у Словнику літературознавчих термінів.

Продуктивно працювати з підручником вам допоможуть рубрики:

Вступ

Література. Мораль. Людяність

Опрацювавши вступну статтю підручника, ви дізнаєтеся:

 про значення літератури та культури для збереження миру й духовності;

 про роль вітчизняної перекладацької школи у популяризації світової літератури й формуванні українського читача;

 за які досягнення присуджуються літературні премії у світі.

1. Поміркуйте, чим корисне для вас читання художньої літератури.

2. Прокоментуйте, за якими ознаками ви визначаєте, що читаєте художній твір в оригіналі або в перекладі.

3. Пригадайте, які особливості художнього перекладу ви помічали упродовж читання творів інших національних літератур.

Значення культури та літератури у збереженні миру й духовності

Слово, матеріалізоване в художніх образах, тобто художня література, — це унікальна можливість пізнати душу іншої людини і почути живий відгомін як далеких часів, так і сучасності.

У запропонованому вам підручнику із зарубіжної літератури йдеться про високе мистецтво, про ті твори, що розширюють межі нашого духовного світу. Хай би що не розповідав художник, він завжди говорить про найважливіші для людини речі: про життя і смерть, про кохання і Бога, про красу і свободу, про добро і зло. Немає такого суспільства, у якому не народилося б своє мистецтво, насамперед словесне.

За тоталітарних режимів ХХ століття справжня та внутрішньо незалежна книжка ставала агітацією проти деспотії. У ХХІ столітті вона привертає увагу до проблем миру і добробуту, взаєморозуміння і взаємопідтримки, розбудови громадянського суспільства та спільної відповідальності за майбутнє всього світу. А ще — до проблеми іншого, національно, расово, мовно інакшого.

Література не тільки створюється суспільством, вона й сама формує його. Не буде занадто великим перебільшенням сказати, що поняття Європа взагалі існує завдяки книжкам. Упродовж століть європейці читали Біблію та античних класиків — ці книги й об'єднали їх у єдину цивілізацію.

Художня література не може замінити ні духовної освіти, ні філософського пізнання, ні громадянської дії. Але вона містить базові для певного суспільства уявлення про світ, про місце людини у Всесвіті, про прекрасне й потворне. Адже література насамперед — це мистецтво слова.

Роль вітчизняної перекладацької школи у популяризації світової літератури та формуванні українського читача

ООН — Організація Об'єднаних Націй — міжнародна організація, заснована у 1945 році на конференції у Сан-Франциско. Її мета — підтримувати і зміцнювати мир, сприяти міжнародній безпеці та розвивати співробітництво між державами світу. Україна є однією із країн — засновниць ООН.

Українська школа художнього перекладу почала формуватися дуже давно, коли активізувалися культурні, духовні зв’язки українців з іншими народами, передусім за поширення християнства. Першими художніми перекладачами можна вважати Кирила і Мефодія. Звичайно, це були переклади старослов’янською мовою, але вони мали величезний вплив на виникнення перекладацької традиції в Київській Русі. Кирило і Мефодій перекладали Біблію. Згодом цю благородну справу продовжили багато видатних українців.

Уже в ХVІІ столітті українською мовою були перекладені «Визволений Єрусалим» Торквато Тассо, «Похвала глупоті» Еразма Роттердамського, деякі новели «Декамерона» Джованні Боккаччо, сонети Франческо Петрарки та інші твори. Науковою базою освіти і перекладацтва була Києво-Могилянська академія. З ліквідацією Академії в 1817 році перекладацька справа занепадає.

Особливу роль у відродженні української перекладної літератури ХІХ століття відіграли Леся Українка та Іван Франко — знавці стародавніх і багатьох сучасних мов. Вони прагнули, аби українці мали можливість ознайомитися з найкращими творами світової літератури.

У ХХ столітті великих зусиль для збереження традиції українського перекладу доклав Максим Рильський. Його художні переклади Метерлінка, Верлена, Готьє, Аполлінера, Міцкевича, Гете, Шекспіра, Данте, Пушкіна, Шиллера вирізняються вишуканістю мови, особливою поетичністю.

І. Франко переклав українською мовою твори близько двохсот авторів із чотирнадцяти мов та тридцяти семи національних літератур.

В історії українського художнього перекладу Миколі Лукашу належить виняткове місце. Він дав «українське життя» багатьом геніям світового письменства: Бернсу, Шекспіру, Шиллеру, Гете, Гейне, Гюго, Верлену, Аполлінеру та іншим. Він переклав «Дон Кіхота» Сервантеса, «Фауста» Гете, «Пані Боварі» Флобера. М. Лукаш глибоко знав близько двох десятків мов і був носієм такого загадкового феномену, як український трагізм, українська стихія та українська гармонія. Його називають Моцартом українського перекладу.

Нині, коли розширюються культурні зв’язки між державами, значення художнього перекладу зростає. Скарбницю українських перекладів поповнюють наші сучасники.

Літературні премії у світі

Літературні премії — це запроваджені у багатьох країнах заохочення (матеріальне і почесне — дипломи, медалі тощо) найвидатніших письменників і літературних творів. Засновуються літературні премії державою, науковими закладами, професійними об’єднаннями діячів літератури, видавництвами, редакціями журналів і газет, приватними особами. Присудження премій відбувається за рішенням журі, що складається з авторитетних діячів культури. Присуджуються вони як за окремий твір, так і за творчість письменників чи досягнення в окремих жанрах.

Міжнародні літературні премії — це відзначення внеску митця в історію культури, його художньої майстерності, оригінальності таланту. А визнання сучасниками для письменника — найкраща нагорода.

Україна і світ

Серед українських письменників на Нобелівську премію висували І. Франка, В. Винниченка, П. Тичину, М. Бажана, У. Самчука, Л. Костенко.

1973 року Почесний диплом Міжнародної премії імені Г. К. Андерсена за поему-казку «Барвінок і Весна» отримав український письменник Богдан Чалий, а в 1979 році до «Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена» вписано ім’я Всеволода Нестайка та його книжку «Тореадори з Васюківки».

1. Розкрийте роль культури і літератури у вирішенні питань миру у світі.

2. Поясніть, як ви розумієте запис у Декларації Мехіко щодо політики у сфері культури ЮНЕСКО (спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки, культури): «Усебічний розвиток суспільства вимагає взаємопов’язаної політики в царині культури, освіти, науки й засобів комунікації з метою забезпечення рівноваги між технічним прогресом, з одного боку, та інтелектуальним розвитком і моральним удосконаленням людства — з іншого».

3. Поміркуйте, яку роль у житті світової спільноти відіграє діалог культур.

4. Аргументуйте, художні переклади яких українських перекладачів вам запам’яталися найбільше.

5. Сформулюйте відмінності між поняттями національна література і світова література.

6. Пригадайте, чи знаєте ви, які книжки здобули літературні нагороди у рік вашого народження. Знайдіть в Інтернеті інформацію про них і підготуйте мотиватор (мотиваційний постер) про книжку, яка вас найбільше зацікавила. З’ясуйте, чи поділяють ваш інтерес однокласники/однокласниці.

Інфографіка (інформаційна графіка) — це графічне візуальне подання інформації, даних або знань, призначених для швидкого та чіткого відображення інформації.

Алгоритм створення інфографіки:

 осмисліть тему;

 виберіть основні поняття теми;

 доберіть відповідну картинку (фото, ілюстрацію, репродукцію, символ тощо) для візуа- лізації кожного поняття теми;

 визначте послідовність розташування картинок для логічного розкриття теми;

 сформулюйте короткі коментарі до кожної картинки;

 установіть асоціативні зв'язки між усіма елементами.

1. Об’єднайтеся у групи і підготуйте повідомлення «Літературні премії в Україні та світі». Поясніть, чим вони привернули вашу увагу.

2. Об’єднайтеся в пари і підготуйте інфографіку «Сучасні українські переклади зарубіжної літератури» та презентуйте її у класі.


Предыдущая
Страница
Следующая
Страница