Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. Кадоб’янська Н. М.

1. Перша половина XX століття — доба глобальних зрушень у світовій літературі й культурі взагалі.

а) так

б) ні

2. Епоха модернізму та авангардизму першої половини ХХ століття подарувала європейській і світовій поезії сузір’я блискучих майстрів поетичного слова.

а) так

б) ні

3. «Срібна доба» — унікальне явище російської поезії, її духовний злет.

а) так

б) ні

4. Виберіть одну правильну відповідь.

Життя та творчість Ґійома Аполлінера нерозривно пов’язані з:

а) Італією

б) Францією

в) Польщею

5. Виберіть одну правильну відповідь.

Райнер Марія Рільке — автор збірки:

а) «Каліграми»

б) «Канте хондо»

в) «Сонети до Орфея»

6. Виберіть одну правильну відповідь.

Головні теми поезії Федеріко Ґарсіа Лорки:

а) війна і мир

б) свобода, кохання і смерть

в) природа і мистецтво

7. Установіть відповідність між авторами та творами:

1) Ґійом Аполлінер

2) Райнер Марія Рільке

3) Федеріко Ґарсіа Лорка

а) «Гітара»

б) «Міст Мірабо»

в) «Орфей, Еврідіка, Гермес»

г) «Реквієм»

8. Установіть відповідність між течіями модернізму та їхніми представниками в поезії «срібної доби»:

1) символізм

2) акмеїзм

3) футуризм

а) Анна Ахматова

б) Володимир Маяковський

в) Олександр Блок

г) Сергій Єсенін

9. Установіть відповідність між авторами та творами:

1) Блок

2) Маяковський

3) Пастернак

а) «Зимова ніч»

б) «Незнайома»

в) «Борг Україні»

г) «Сіроокий король»

10. Чи справедливим є твердження Ахматової, що вона «навчила жінок говорити»? Відповідь аргументуйте.

11. Поясніть, чому картина мистецького життя першої половини XX століття не порівнянна ні з однією з минулих епох.

12. Сузір’я яких блискучих майстрів поетичного слова подарувала європейській і світовій поезії епоха модернізму та авангардизму першої половини ХХ століття?