Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. Кадоб’янська Н. М.

Розділ 1. Золоті сторінки далеких епох

1.1 Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи

1. Пригадайте, що вам відомо про Просвітництво.

2. Назвіть відомих представників німецької літератури XVIII ст. та їхні твори.

3. Поміркуйте, чим вирізнялися твори німецьких авторів цієї доби.

XVIII століття ввійшло в історію як доба Просвітництва, або «Доба розуму», — епоха змін і оновлення, які стосувалися релігії й політики, освіти й виховання, культури й мистецтва, науки й техніки.

Назва доби — Просвітництво — походить від слова «світло». Французькою мовою це Siecledes Lumieres — дослівно «століття світла». Назва доби закріпилася після виходу статті німецького філософа Іммануїла Канта «Відповідь на запитання: що таке Просвітництво?» (1784).

Просвітники вважали, що «розум» може допомогти людині зрозуміти і змінити як суспільний лад, так і саму себе. А наукове пізнання стимулюватиме прогресивний розвиток і просування з темряви невігластва до царства розуму. Характерна особливість наукової думки Просвітництва — необхідність практичного використання досягнень науки в інтересах промислового й суспільного розвитку. Такі ідеї обговорювалися не лише у наукових трактатах, а й у художніх творах — поетичних, прозових.

Європейська культура того часу породила величезну кількість романів і трактатів, у яких зображувалося омріяне перетворення світу за законами розуму і справедливості. Тому XVIII століття можна назвати «золотою добою утопії».

У цей час у різних науках були зроблені великі відкриття. Ботанік Карл Лінней у праці «Види рослин» описав тисячі видів флори та фауни і дав їм подвійні латинські назви. Жорж Луї Леклерк де Бюффон увів у науковий обіг термін «біологія», позначив ним «науку про життя». Жан Батист де Ламарк висунув першу теорію еволюції. У математиці Ісаак Ньютон і Готфрід Лейбніц майже одночасно відкрили диференціальне й інтегральне числення. Засновник сучасної хімії Антуан Лоран Лавуазьє склав перший перелік хімічних елементів.

Просвітництво — широка ідейна течія, представники якої — вчені, філософи, письменники, — з позиції розуму переглядали всі сфери життя людства.

Раціоналізм — філософський напрям, що визнає розум основою пізнання й поведінки людей.

Теорія літератури

Утопія (грец. оύ + τόποϛ — «місце, якого немає») — фантазія, вимисел, мрія, що не збудеться. Поняття «утопія» вперше з’явилося у творі Томаса Мора «Утопія» (так називався острів, на якому було створено ідеальне суспільство).

Нині «утопія» — літературний жанр, наближений до наукової фантастики.

Протилежним до утопії є жанр антиутопія (наприклад, твір «451 градус за Фаренгейтом» американця Рея Бредбері, з яким ви ознайомилися в 9 класі, або твори англійського письменника Джорджа Орвелла «1984» і «Ферма для тварин», які вивчатимете цього року).

Просвітницький рух розвивався в різних країнах неоднаково. Становлення Просвітництва в кожній державі було пов’язане з її політичними, соціальними та економічними умовами, а також із національними особливостями.

Зародилося Просвітництво в Англії наприкінці XVII ст. У XVIII ст. центром просвітницького руху стала Франція. Період пізнього Просвітництва (кінець XVIII — початок XIX ст.) пов’язаний із Німеччиною. Якщо в Англії просвітники прагнули побудувати нове суспільство після Англійської буржуазної революції, у Франції — підготувати суспільство до буржуазної революції, то в економічно відсталій та роздрібненій Німеччині про це не могло бути й мови. Першочерговим завданням німецьких просвітителів поставала боротьба за національне об’єднання, що вдалося зробити лише за часів правління канцлера О. Бісмарка у другій половині XIX ст.

Центральною постаттю епохи Просвітництва був митець- мислитель, який мріяв удосконалити й гармонізувати життя за законами розуму.

Для німецького Просвітництва характерним було поєднання духовної свободи із громадянською несвободою. На той час модним був вислів прусського короля Фрідріха ІІ: «Міркуйте скільки завгодно й про що завгодно, але підкоряйтеся!»

Золоті сторінки далеких епох

Німецька література і філософська думка дали новий імпульс Просвітництву. Центральними темами стали активна і впевнена у своїх силах людина, її духовність та ставлення до світу.

Німецьке Просвітництво пов’язане з іменами видатних письменників і мислителів. Його виникнення завдячує філософії Готфріда Вільгельма Лейбніца (1646-1716), провідного німецького філософа, логіка, математика, фізика, мовознавця та дипломата. Лейбніц переконував, «що найкращий із можливих світів» обов’язково розумний і гармонійний.

Центральна постать німецького Просвітництва — Готгольд Лессінг (1729-1781), теоретик мистецтва, поет і драматург, театральний критик, який створив тираноборчу трагедію «Емілія Галотті». Першим переклав твори Лессінга українською мовою Іван Франко.

До покоління старших просвітників належав філософ і письменник Йоганн Готфрід Гердер (1744-1803). Гердер підкреслював роль почуттів у житті людей та стверджував самобутність національної культури та мови. Його основний твір «Ідеї до філософії історії людства» (17841791) став першою ґрунтовною класичною працею, з якою Німеччина вийшла на арену світової історико-філософської думки.

У формуванні ідей Просвітництва важливу роль відіграв видатний німецький філософ Іммануїл Кант (1724-1804), який вважається родоначальником німецької класичної філософії. Канту належить вислів: «Дві речі наповнюють душу все новим та зростаючим захопленням і благоговінням, щочастіше і щотриваліше я про них розмірковую: зоряне небо наді мною і моральний закон у мені».

Гердер, Лессінг і французький просвітитель Жан Жак Руссо стояли біля витоків літературного руху «Буря і натиск» («Sturm und Drung»), який розгорнувся в Німеччині у 60-80-х роках XVIII ст. Учасників групи називали «штюрмерами». Це був бунт молоді проти застарілих порядків. Суто літературне явище швидко переросло в суспільно- культурний рух. Герой «штюрмерського» твору — сильна особистість, молодий геній, бунтівник. Саме з рядів «штюрмерів» вийшли найвидатніші письменники епохи — Гете і Шиллер.

Ім'я І. Канта трапиться вам на сторінках роману Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита», який читатимете цього року.

Доба Просвітництва в Німеччині закінчилася, як і всюди в Європі, подіями Великої французької революції. Останнім відблиском Просвітництва був час, коли Гете, Шиллер і Гердер намагалися протиставити соціально-політичним потрясінням ідею художнього виховання і морального вдосконалення людини. Завдяки їхнім зусиллям в економічно відсталій Німеччині відбулася потужна інтелектуальна революція.

Велика французька революція ознаменувала кінець сподіванням на перебудову суспільства на розумних засадах, однак ідеї Просвітництва вплинули на формулювання важливих документів епохи: Декларації прав людини і громадянина, Декларації незалежності, Конституції США, польської Конституції 3 травня 1791 року.

Література і культура

Доба Просвітництва була часом взаємодії національних літератур та культур. Так утворювалася спочатку єдина європейська, а потім і всесвітня література. Великий німецький просвітник Йоганн Вольфганг Гете, підсумовуючи культурний розвиток XVIII ст., сказав: «Зараз ми вступаємо в епоху світової літератури».

Німецьке просвітництво залишило майбутнім епохам небувалий пам’ятник — трагедію Гете «Фауст», унікальний твір, де порушено вічні філософські питання поряд із науково-соціальними проблемами свого часу.

Кроссенс — асоціативна головоломка нового покоління. Слово «кроссенс» означає «перетин значень» за аналогією зі словом «кросворд», яке означає «перетин слів». Це асоціативний ланцюжок, що складається з дев'яти картинок. Картинки розташовано так, що кожна з них пов'язана з попередньою і наступною, а центральна об'єднує відразу кілька. Розгадати кроссенс — означає знайти асоціативний зв'язок між сусідніми картинками.

Алгоритм створення кроссенса:

 осмисліть тему;

 виділіть 9 важливих складових теми;

 доберіть відповідну картинку для відображення кожної складової теми;

 визначте центральний елемент теми, відповідну картинку розташуйте в центрі;

 установіть асоціативний зв'язок між усіма елементами;

 визначте послідовність розташування картинок навколо центральної.

1. Поясніть, що дало поштовх зародженню Просвітництва. Яка його головна ідея?

2. Прокоментуйте особливості культури доби Просвітництва.

3. Проаналізуйте, у чому полягають здобутки доби Просвітництва.

4. Схарактеризуйте поняття світова література.

5. Розкрийте вплив німецького Просвітництва на розвиток Європи.

Об’єднайтеся в пари і створіть кроссенс «Німецьке просвітництво».