Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. Кадоб’янська Н. М.

1. «Театр абсурду» став значним явищем театрального авангарду другої половини XXX століття.

а) так

б) ні

2. Постмодернізм — це складний і багатомірний рух сучасної думки, її своєрідна реакція на зміни у світовій цивілізації.

а) так

б) ні

3. У мистецтві постмодернізму яскраво окреслилися два напрями: масова та елітарна культури.

а) так

б) ні

4. Виберіть одну правильну відповідь.

Характерними прикметами абсурдистського мистецтва у вчинках персонажів стали:

а) раціоналізм

б) логічність

в) алогізм та ірраціоналізм

5. Виберіть одну правильну відповідь.

Побудова твору з цитат з інших текстів називається:

а) колаж

б) інтертекстуальність

в) пастиш

6. Виберіть одну правильну відповідь.

Доступність, легкість сприйняття, стриманість, розважальність — визначальні риси літератури:

а) класичної

б) елітарної

в) масової

7. Установіть відповідність між авторами та їхніми творами:

1) Ежен Йонеско

2) Милорад Павич

3) Хуліо Кортасар

а) «Менади»

б) «Носороги»

в) «Скляний равлик»

г) «У чеканні Годо»

8. Установіть відповідність між творами та дійовими особами:

1) «У чеканні Годо»

2) «Скляний равлик»

3) «Менади»

а) Маестро

б) Естрагон

в) панна Хатчепсут

г) Беранже

9. Установіть відповідність між авторами та літературними напрямами:

1) абсурдизм

2) постмодернізм

3) магічний реалізм

а) Хуліо Кортасар

б) Семюель Беккет

в) Милорад Павич

г) Ясунарі Кавабата

10. Чи справедливим є твердження, що крізь видимий абсурд у мистецтві абсурдистів прозирали приховані важливі філософські проблеми? Відповідь аргументуйте.

11. Поясніть, на яких рівнях виявляються риси постмодернізму в оповіданні Милорада Павича «Скляний равлик».

12. Поміркуйте, які сучасні соціальні, психологічні, етичні проблеми відображені в оповіданні Хуліо Кортасара «Менади».