Українська література (рівень стандарту). Підручник. 10 клас. А. М. Фасоля

Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина»

У 1920-ті роки до жанру соціальної фантастики звертається чимало зарубіжних письменників. Але поява українського соціально- фантастичного роману з елементами пригодницького й детективного жанру, де щільно переплелися реалізм, романтизм, сатира, експресіонізм, була справжньою сенсацією.

У романі автор уперше в українській і світовій літературі виводить образ Машини як живої істоти, що бере активну участь у суспільному житті, формує суспільну мораль із проекцією на майбутнє, завдяки сонячному хлібу рятує людей від голоду.

Проаналізувавши всі слабкості машини, фінансово-олігархічний капітал став на шлях боротьби з нею.

За допомогою образів-символів письменник показує, що методи здобуття влади й одурманення народу як більшовиків, так і капіталістів нічим не відрізняються. Але здорове суспільство здатне виступити на боротьбу з деструктивними силами, протиставивши їм інтелект, розум і науку, конструктивність яких не викликає сумнівів. А сучасний читач упізнає в подіях й образах реалії сьогодення в Україні.

Запитання і завдання

1. Що нового, порівняно зі своїми попередниками, вніс Винниченко в розвиток української модерністської прози? Обґрунтуйте свої міркування.

2. Укладіть словничок до теми «Творчість В. Винниченка», включивши до нього такі літературознавчі терміни: «модерністське світосприйняття», «неоромантизм», «екзистенціалізм»; «філософія життя». Обговоріть результати своєї роботи в групі.

3. Запишіть ключові слова для характеристики В. Винниченка як особистості й письменника.

4. Які ідеї хотів донести до читача митець своїми творами? Наскільки близькі вони вам?

5. Над якими питаннями автор та його герої змусили вас задуматися? Озвучте два-три з них. Чи знайшли ви відповідь на свої запитання?