Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

Міст Мірабо1

Під мостом Мірабо струмує Сена

Так і любов

Біжить у тебе в мене

Журба і втіха крутнява шалена

Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Рука в руці постіймо очі в очі

Під мостом рук

Вода тече хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче

Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Любов сплива як та вода бігуча

Любов сплива

Життя хода тягуча

Надія ж невгамовано жагуча

Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

Минають дні години і хвилини

Мине любов

I знову не прилине

Під мостом Мірабо хай Сена плине

Хай б’є годинник ніч настає

Минають дні а я ще є

1 Тут і далі переклад із французької Миколи Лукаша.

Le pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu’il m’en souvienne

La joie venait toujours apres la peine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Les mains dans les mains restons face a face

Tandis que sous

Le pont de nos bras passe

Des eternels regards l’onde si lasse

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

L’amour s’en va comme cette eau courante

L’amour s’en va

Comme la vie est lente

Et comme l’Esperance est violente

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

Passent les jours et passent les semaines

Ni temps passe

Ni les amours reviennent

Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure

Les jours s’en vont je demeure

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1Які думки, почуття та настрої пронизують вірш «Міст Мірабо»?

2Яку роль, на вашу думку, у вірші виконує рефрен?

3Поміркуйте, символом чого в цій поезії є міст Мірабо.

4Чи згодні ви з тим, що у вірші звучать не лише сумні ноти про кохання, яке минає, а й роздуми поета про плинність часу? Аргументуйте відповідь.

5Доведіть, що в цьому творі використано прийом симультанізму.

6Розгляньте репродукцію картини сучасної української художниці Олени Королюк. Що, на ваш погляд, вона прагнула увиразнити у своїй роботі?

7Проаналізуйте зразок мелодекламації, розміщений за такою адресою: https://bit.ly/2RqzvHH. Зверніть увагу, чи вдалося читцю передати настрій оригіналу, чи вдало дібрано музичний супровід до цієї поезії.

8Запропонуйте відеоряд до вірша «Міст Мірабо».

Зарізана голубка й водограй

О постаті убиті любі

О дорогі розквітлі губи

Міє Мареє Єтто Лорі

Анні і ти Маріє

Де ви дівчата

Я вас питаю

Та біля водограю

Що плаче й кличе

Голубка маревіє

Душа моя в тремкій напрузі

Де ви солдати мої друзі

Де ви Бійї Даліз Реналь1

Печальні ваші імена

Як у церквах ходи луна

Б’ють відгомоном до небес

Ви в сонну воду глядитесь

І погляд ваш вмирає десь

Де Брак де Макс Жакоб Дерен

Що в нього очі як той Рейн

Де милий Кремніц волонтер

Вже може їх нема тепер

Душа ятриться з непокою

I водограй рида зі мною

А як вони іще живі

Десь б’ються на Північнім фронті

Тим олеандри2 всі в крові

I сонце ранене в траві

На багрянистім горизонті

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1Яке враження на вас справив вірш «Зарізана голубка й водограй»?

2Що, на ваш погляд, символізують образи голубки, водограю, олеандрів і сонця?

1 Бійї, Даліз, Реналь — згадуються реальні особистості, літератори, зокрема Рене Даліз, якому присвячено збірку «Каліграми. Вірші Миру та Війни».

2 Олеандр — отруйне дерево з криваво-червоними квітами, яке асоціюється в романських народів з лавром, деревом війни. Існує переказ про загибель наполеонівських солдат, які смажили м’ясо на олеандрових шампурах.

3Яким чином пов’язані між собою зміст вірша та його графічне оформлення?

4Чи можна стверджувати, що в основу твору покладено антитезу? Обґрунтуйте відповідь.

5Опишіть, яким ви уявляєте ліричного героя цієї поезії.

Мистецькі передзвони

Розмірковуючи над образами вірша «Зарізана голубка й водограй», читачі вбачають у водограї символ скорботи за полеглими на фронті. З одного боку, він асоціюється зі слізьми, із вічним плачем за загиблими, з іншого — з фонтаном крові, пролитої на війні. Образ зарізаної голубки, який пов’язують із жіночністю, болем і тугою, зі зруйнованим війною життям, надзвичайно вразив Пікассо. Художник обрав його прототипом для зображення славнозвісного голуба, що згодом став емблемою миру.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Поезія зобов’язана Аполлінеру народженням нового ліризму, якого не знав ніхто до нього, навіть Вітмен.

Вітезслав Незвал, чеський поет

Вже не одне покоління дослідників і шанувальників поезії цілком слушно вбачає у творчості Ґійома Аполлінера одне з найвидатніших і найоригінальніших поетичних явищ початку двадцятого сторіччя. Та разом із тим у його поезії, в її рухові і її структурах виразно проявляється і «спільний зміст», закономірності й тенденції, притаманні цілому етапові розвитку європейської поезії і ширше — всього європейського мистецтва. І розкривається по-справжньому творчість Аполлінера в єдності цих двох аспектів, органічно між собою взаємопов’язаних.

Дмитро Наливайко, український літературознавець

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У творчій спадщині Аполлінера є твори, що засвідчують його інтерес до української культури. Це поема «Пісня нелюбого», у якій згадуються запорозькі козаки, а головним чином її фрагмент «Відповідь запорожців турецькому султанові». Його джерелом став сам текст відомої пам’ятки давньої української літератури — «Листування запорожців із султаном», який у ХІХ столітті неодноразово видавався українською й російською мовами. Аполлінеру вдалося передати загальний дух, побудову, синтаксис і частково навіть ритмічну структуру цього документа.

Українською мовою вірші Аполлінера перекладали Павло Тичина, Микола Лукаш, Михайль Семенко, Дмитро Павличко та інші.

Читачеві ХХІ століття

Аполлінер прагнув у своїй творчості до синтезу музики, поезії та живопису. Розроблювана ним ідея взаємодії тексту й зображення стала однією з найпродуктивніших стратегій розвитку мистецтва в ХХ і ХХІ століттях. Зокрема нині популярною є відеопоезія — новий вид мистецтва, що органічно поєднує відео і поетичний текст, який або декламують, або представляють графічно.

Сучасні автори пишуть візуальні вірші, тобто такі, що синтезують літературний текст і елементи зорових видів мистецтва (графіки, живопису, декоративно-прикладного мистецтва, архітектури тощо) в одне естетичне ціле. Так, український поет Микола Мірошниченко створив вірш «Фонтан», у якому обіграно каліграму Ґ. Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».

Підсумовуємо вивчене

1Продовжте речення: «Каліграми — це ...».

2Пригадайте сутність поняття «авангардизм».

3Проілюструйте авангардистські тенденції творчості Аполлінера прикладами з прочитаних поезій.

4Чим здивували вас вірші французького поета? Чи видаються вам його творчі пошуки актуальними і в наш час?

5Підготуйте виразне читання одного з віршів Аполлінера.

6Розв’яжіть кроссенс. Які образи з прочитаних віршів зашифровано в ньому? Що вони символізують? Про які особливості культури початку ХХ століття, а також творчості Аполлінера нагадала вам ця головоломка?