Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

До вивчення повісті «СТАРИЙ І МОРЕ»1

У творчій майстерні письменника

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ПОВІСТІ «СТАРИЙ І МОРЕ»

Уперше історію про старого і море Гемінґвей стисло розповів у нарисі «На блакитній воді. Гольфстрімський лист», опублікованому в журналі «Есквайр» ще в 1936 році. Письменник сам дуже любив рибалити, товаришував з кубинськими рибалками, добре знав їхні закони та звичаї. В основу оповіді покладено реальний випадок із життя кубинця, який близько вісімдесяти днів рибалив біля берегів Гавани. Йому пощастило впіймати гігантську рибину, але так і не вдалось доставити її до берега. Здобич розшматували акули. Цю історію Гемінґвей насичив новими деталями, збагатив глибоким життєвим і філософським змістом. У жовтні 1951 року в листі до видавця він писав: «Це проза, над якою я працював усе своє життя, яка має бути легкою, простою і лаконічною і водночас передавати всі зміни видимого світу в галузі людського духу. Це найкраща проза, на яку я зараз здатний». У вересні 1952 року повість «Старий і море» була опублікована в журналі «Лайф».

Літературознавці прагнули з’ясувати, хто став прототипом головного героя твору — Сантьяго. Досить часто називали знаменитого кубинського рибалку і друга письменника Грегоріо Фуентоса, який дожив до 104 років. Однак більшість дослідників схильні до думки, що цей образ увібрав у себе риси різних людей, з якими Гемінґвей спілкувався в рибацькому селищі Кохімаре, що неподалік від Гавани.

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1Яке перше враження справила на вас назва повісті «Старий і море»?

2Поміркуйте, чому на початку повісті автор звертає увагу читача на вітрило, яке «скидалося на прапор безнастанної поразки». Що символізує цей образ?

1 Текст повісті ви можете прочитати в електронній хрестоматії, що розміщена на сайті УОВЦ «Оріон».

3Уважно прочитайте портрет старого на початку твору. Що ми дізнаємось про рибалку за описом його зовнішності? Які художні засоби і з якою метою використовує письменник?

4Про що читачеві розповідає опис помешкання Сантьяго?

5Поясніть, яку роль у розкритті характерів старого і хлопця відіграє діалог.

6Виразно прочитайте уривок твору від слів «Раптом йому стало жаль велику рибину ..» до слів «...іми попросили в риби пробачення й швиденько розчинили її»1. Що саме цей епізод увиразнює в характері Сантьяго?

7Чим для старого було море? Підтвердьте відповідь цитатами з тексту.

8Поміркуйте, з якою метою автор докладно зображає процес риболовлі.

9Визначте роль епізоду «Змагання Сантьяго з афроамериканцем» у композиції повісті.

10. Підготуйте повідомлення на тему «Образ моря в повісті».

11. Визначте, які риси характеру головного героя розкриваються в його боротьбі за рибу.

12. Наведіть приклади внутрішніх монологів старого. Визначте їхню роль у розкритті стану його душі.

13. Проаналізуйте, як автор описує екстремальну ситуацію, в яку потрапив Сантьяго: емоційно чи стримано? Аргументуйте відповідь текстом.

14. Поміркуйте, що символізують у повісті такі образи: рибалка, риба, море, акули, хлопчик, леви. Розгляньте розміщені нижче пазли. Установіть відповідність між зображеним образом і його символічним значенням.

15. Які почуття викликав у вас фінал твору?

16. Поміркуйте над основними положеннями кодексу гідності людини, запропонованим Гемінґвеєм. Чи з усім ви погоджуєтесь? Аргументуйте свій погляд.

1 Тут і далі повість «Старий і море» цитується в перекладі з англійської Володимира Митрофанова.

17. Розгляньте фішбоун1 й усно доповніть його відсутніми елементами або, перемалювавши в зошит схему, допишіть їх.

У творчій майстерні письменника

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ ГЕМІНҐВЕЯ

Літературні критики відносять Гемінґвея до письменників-реалістів. Визначаючи завдання майстра слова, великий американець писав: «...Воно завжди в тому, щоб писати правдиво, і, зрозумівши, в чому правда, висловити її так, щоб вона увійшла у свідомість читача як частина його власного досвіду». Саме правдивість стала основою його творчої манери. Однак її він розумів не як натуралістичний опис, а як відтворення правди силою письменницької уяви, що ґрунтується на спостереженні життя. «В “Старому і морі”, — зазначав Гемінґвей, — я намагався створити реального старого, реального хлопчика, реальне море, реальну рибу і реальних акул». Ця реальність означала не копіювання конкретного життєвого матеріалу, а передачу сутності життя крізь призму власної фантазії. Саме тому в читачів виникає враження достовірності описаних подій.

1 «Фішбоун» (риб’яча кістка) — схема, за допомогою якої встановлюють причин- но-наслідкові зв’язки того чи того проблемного явища. Голова риби — проблема; верхній ряд кісток — основні поняття теми, причини виникнення досліджуваної проблеми; нижній ряд — факти, що ілюструють визначені причини; хвіст — висновок.

Серед характерних рис стилю письменника дослідники також називають точність і лаконічність мови, холодну стриманість в описах трагічних й екстремальних ситуацій, конкретність художніх деталей, уміння опустити необов’язкове. Сам Гемінґвей ще в 1932 році зазначав: «Якщо письменник добре знає те, про що пише, він може поминути багато чого з того, що знає, і якщо він пише правдиво, читач відчує все випущене так само сильно, як коли б письменник сказав про це. Величність руху айсберга в тому, що він тільки на одну восьму височіє над поверхнею води». Як ви пам’ятаєте, розроблений письменником прийом увійшов в історію літератури під назвою «принцип айсберга» (див. про це на с. 133).

Гемінґвей — майстер натяків і символічних образів, деталей, за якими уважний читач вбачає глибокий філософський зміст.

√ достовірність у зображенні дійсності:

√ точність і лаконічність мови, надання величезного значення підтексту («принцип айсберга»);

√ стриманість в описах екстремальних ситуацій;

√ конкретність художніх деталей:

√ широке використання лейтмотивів;

√ у центрі творів - «герої кодексу», зображені в екстремальних умовах.

До особливостей стилю Гемінґвея також відносять широке використання лейтмотивів1. Так, одним з лейтмотивів твору є образ людини, яка не здається. Невипадково Гемінґвей уже з перших сторінок твору увиразнює промовисту деталь зовнішності старого: «Геть усе в ньому було старе, крім очей, а вони мали колір моря і блищали весело й непереможно».

Улюбленими літературними героями письменника були мисливці, спортсмени, боксери, солдати. У науковій літературі їх часто називають «героями кодексу», наголошуючи тим самим на дотриманні цими персонажами певних правил «чесної гри», які складали своєрідний Гемінґвеївський моральний «кодекс».

1 Лейтмотив (від нім. Leitmotiv — букв. провідний мотив) — провідні образ, настрій, художня деталь, які повторюються у творі й відіграють ключову роль для розкриття задуму письменника.

Ось як ці правила пояснив український літературознавець Дмитро Затонський:

1. Будь дужим,... умій відповісти ударом на удар.

2. Не сподівайся ні від кого співчуття, не ремствуй — мовчи, бо найнебезпечніше показати себе невпевненим і смішним, тоді тебе почнуть зневажати й перестануть боятися.

3. Не піддавайся почуттям: краще холодність, ніж душевна розхристаність, краще самотність, ніж беззахисність.

4. Будь і мужній, чесний, справедливий. Не нападай — обороняйся.

5. Не прагни користатися з недосконалості, підлості навколишнього світу.

6. Відповідай супротивникові тим самим, але не чини проти нього підступів. Залишайся шляхетним навіть щодо нього, не задля нього — задля себе. Тільки так ти збережеш шанс уціліти морально, не даси іншим зруйнувати твою особистість, твою людську гідність — те єдине, що в тебе залишилось, без чого неможливо, та й немає сенсу жити.

Таких «героїв кодексу» Гемінґвей досить часто зображав в екстремальній ситуації, коли яскраво розкриваються їхні характери, висвічуються найпотаємніші закутки їхніх душ.

До таємниць мистецтва слова

ПОНЯТТЯ ПРО ПОВІСТЬ-ПРИТЧУ

Жанр твору Е. Гемінґвея «Старий і море» часто визначають як повість-притчу. Слово повість вам добре відоме. Так називають епічний прозовий твір, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття займає проміжне місце між романом та оповіданням. Поняття притча ви також розглядали, зокрема, вивчаючи твір А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц», який називають казкою-притчею. Пригадаймо, що притча — це повчальний алегоричний твір, орієнтований на доведення життєвих цінностей. Повчальністю й алегоричною формою вона схожа на байку. Однак притча не підносить читачеві мораль у готовому вигляді, а налаштовує на її пошук. Крім того, вона може бути значно більшого обсягу, ніж байка. У давнину притча побутувала переважно як оповідь релігійно-філософського змісту. Пізніше притчевість письменники почали використовувати як засіб вираження власних морально-філософських роздумів, певної ідеї.

Отже, повість-притча — це твір, який поєднує в собі ознаки обох жанрів: і повісті, і притчі.

1. Поясніть сутність поняття «повість-притча».

2. Назвіть ознаки повісті-притчі у творі «Старий і море».

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Він був Марком Твеном двадцятого століття і Байроном двадцятого століття, але він був, безперечно, великим письменником, великим майстром прози, що відкрив стиль, котрий більше вплинув на літературу нашого часу, ніж стиль будь-якого іншого письменника.

Ван Вік Брукс, американський літературознавець

Повість «Старий і море» — це своєрідний заповіт. Чи, може, гімн, проспіваний на честь Людини — переможеної і разом з тим непереможної?

Дмитро Затонський, український літературознавець

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Величезна зацікавленість творчістю американського письменника в Україні виникла в 60-х роках ХХ століття. Саме в цей час формується культ Гемінґвея, тісно пов’язаний з рухом шістдесятників. Для представників тогочасної інтелігенції американський письменник став не просто улюбленим автором, а значно більшим — символом людської гідності. У багатьох домівках можна було побачити портрети цього усміхненого бороданя у светрі. Саме такий образ цієї мужньої, вольової й оптимістичної людини зберігся в пам’яті читачів різних поколінь.

У різні часи над перекладами творчої спадщини Гемінґвея працювали Володимир Митрофанов, Марк Пінчевський, Юрій Покальчук, Нінель Тарасенко та інші. Поетичні рядки йому присвятили Дмитро Павличко («У домі Гемінґвея під Гаваною») та Іван Драч («Пам’яті Гемінґвея»).

Оук Парк і нині часто називають містом Гемінґвея. На малій батьківщині письменника можна побачити чимало пам’яток, пов’язаних з його особистістю. Насамперед це будинок, у якому народився Гемінґвей і жив перші шість років. Нині тут діє меморіальний музей письменника, у якому все збереглося так, як у часи, коли тут жила родина митця.

Найпопулярнішим пам’ятником письменникові є бронзова фігура нобеліата, встановлена в Гавані (автор — Хосе Вілья Соберон, 2003 рік). У 2012 р. Ернест Гемінґвей «оселився» і в Харкові (скульптори Олександр Шамрай і Єлизавета Варлакова).

Мистецькі передзвони

Повість «Старий і море» було неодноразово екранізовано митцями різних  країн. Цікаво що мультиплікаційний фільм 1999 року (Канада, Росія, Японія, режисер Андрій Петров) був нагороджений Оскаром як кращий короткометражний фільм 2000 року. У його створенні використано незвичайну техніку — «живопис, що оживає». Кожний кадр мультфільму — це майстерний малюнок на склі, який створює ілюзію «реальності» зображуваного.

❖  Розгляньте ілюстрації сучасних українських художників Олега Шупляка і Слави Шульц. Спробуйте розшифрувати їх символічний зміст.

Читачеві ХХІ століття

Чи знаєте ви, що одним із новітніх цифрових сервісів є глогстер (Glogster)? Він призначений для створення інтерактивних постерів, які називають глогами (слово Glog з’явилось у 2007 році від словосполучення graphical blog). Глоги можуть містити текст, зображення, анімацію, аудіо, відео, посилання на різні електронні ресурси.

Перегляньте глоги, присвячені Гемінґвею й розміщені за такою адресою: https://bit.ly/2ULBzek

* Який із них видався вам найцікавішим? Поясніть свій вибір.

Підсумовуємо вивчене

1Чому, на вашу думку, епіграфом до статті про Гемінґвея взято цитату з повісті «Старий і море»? А який епіграф запропонували б ви?

2Сформулюйте проблеми, порушені у творі. Висловте ваше особисте ставлення до них.

3Підготуйте запитання до класу на тему «Філософсько-символічний підтекст оповіді про життя старого рибалки».

4Розкрийте сенс назви повісті «Старий і море».

5Поясніть, чому твір «Старий і море» називають повістю-притчею.

6На конкретних прикладах проілюструйте, як особливості стилю Гемінґвея виявляються в повісті «Старий і море».

7Як би ви відповіли на запитання, поставлене Д. Затонським (див. рубрику «Зі скарбниці літературно-критичної думки»)?

8Знайдіть і прочитайте вірш І. Драча «Пам’яті Гемінґвея». Яке враження він на вас справив? Як цей твір перегукується з прочитаною повістю?

9Чи згодні ви з тим, що самого Гемінґвея можна назвати героєм кодексу людської гідності? Аргументуйте свою думку.

10. Скориставшись матеріалами рубрики «Українські стежини світової літератури» та додатковими джерелами інформації, підготуйте презентацію на тему «Гемінґвей і Україна».

11. Якщо ви дивились екранізацію повісті «Старий і море», порівняйте її з літературним твором.

12. Напишіть лист Ернесту Гемінґвею або твір на одну з тем: «Сантьяго: переможений чи переможець?»; «Людина і природа в повісті “Старий і море”».

13. Розгляньте підсумковий плакат1. Що символізує книжка, занурена у воду? Як стосуються особистості Гемінґвея наведені слова? Що плакат розповідає про символіку образів прочитаного твору? Яким чином із життям Гемінґвея та його творами пов’язані географічна назва та зображення, вміщені на плакаті?

14. Підготуйте на вибір: глог, дудл, постер, інфографіку або кроссенс, присвячений Ернесту Гемінґвею.

1 У плакаті використано репродукцію картини польського художника Павла Кубинського «Айсберг» і кадр із мультфільму «Старий і море» (режисер Андрій Петров).