Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

Ваш порадник

ЯК ОПРАЦЬОВУВАТИ НАВЧАЛЬНУ ІНФОГРАФІКУ

1Інфографіка зазвичай містить мало слів і звертається до нас насамперед мовою різних зображень (ілюстрацій, символів, графіків, карт, схем тощо), а також цифр.

2В інфографіці все має вагу: ЩО саме і ДЕ розміщено; який КОЛІР і РОЗМІР зображень, ліній, шрифту використано.

3Інфографіка зазвичай читається згори донизу або зліва направо. Однак кожний може вибрати варіант читання, зручний саме для нього.

4Аби ефективно опрацювати навчальну інфографіку, звертайте увагу на всі її елементи (і графічні, і словесні).

5Пам’ятаючи про особливу роль символіки в художній літературі, намагайтеся розшифрувати значення всіх символів, наведених в інфографіці.

6Уважно розглянувши зразок інфографіки, поміркуйте над запитаннями: про що мені розповіла інфографіка; чому саме такі елементи вона містить; як інфографіка допомогла пригадати важливі факти, осмислити й узагальнити вивчене, перевірити ступінь засвоєння теми.

ЯК ПОРІВНЮВАТИ ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД

1Проаналізуйте особливості змісту й форми оригіналу. З’ясуйте, які елементи в ньому відіграють найважливішу роль.

2Простежте, до яких змін удався перекладач (пропуски, заміни слів або висловів, нові елементи в перекладі).

3Поміркуйте, чим можна пояснити ці зміни (наприклад, прагненням зберегти ритм твору тощо).

4Установіть характер втрат (основні чи другорядні елементи твору). Як вони позначилися на творі в цілому?

5Зробіть висновок про близькість перекладу до оригіналу.

ЯК ВЕСТИ ВЛАСНИЙ БЛОГ НА ЛІТЕРАТУРНУ ТЕМУ

Блог (від англ.) — інтернет-журнал подій, інтернет-щоденник, онлайн- щоденник) — вебсайт, головне завдання якого — регулярно розміщувати записи, зображення чи мультимедіа на певну тематику.

1Якщо ви вирішили вести свій блог на літературну тему, то зверніть увагу на те, що блог — це насамперед щоденник, у якому потрібно регулярно розповідати про свої враження й думки.

2Ретельно продумайте назву кожного посту (короткої статті) блогу. Пам’ятайте, що назва — це запитання, яке людина вводить у пошукову систему, а пост — це, по суті, відповідь на запитання.

3У тексті посту використовуйте ключові слова, за якими користувач може потрапити на ваш блог.

4Якщо ви хочете, щоб ваш блог мав успіх, то він обов’язково має відповідати таким критеріям, як корисність і оригінальність.

5Якщо ж ви прагнете стати популярним блогером, то не забувайте коментувати інші блоги, залишати посилання на себе там, де це дозволяється, писати гостьові пости.

6Пам’ятайте, якщо ви розміщуєте відеоролики, аудіозаписи або інший ілюстративний матеріал, то до них обов’язково потрібно дати невеличкий опис.

ЯК РОЗВ’ЯЗАТИ КРОССЕНС

Кроссенс (від англ. cross — перехрестя, sens — смисл) — це візуальний асоціативний ланцюжок, який складається з дев’яти зображень, кожен з яких пов’язаний з попереднім і наступним зображенням, що в результаті з різних боків розкриває певне поняття, явище або факт.

1З’ясуйте, що зображено на кожному з малюнків кроссенсу.

2Установіть асоціації, які виникають у вас з кожним із зображень. Подумайте, що може об’єднувати ці різні зображення.

3Розкрийте зв’язки між центральним зображенням кроссенсу, що міститься під номером 5, та сусідними за схемою: 5—2; 5—8; 5—6; 5—4. Ці зв’язки між зображеннями утворюють своєрідний візуальний хрест.

4Простежте зв’язки між зображеннями по периметру кроссенсу, що є його «основою», за схемою: 1—2; 2—3; 3—6; 6—9; 9—8; 8—7.

5Зверніть увагу, що розпочинати розв’язувати кроссенс можна з будь-якого зображення і з різною послідовністю: спочатку по «хресту», а потім «за основою» і навпаки.

ЯК СТВОРИТИ КРОССЕНС

1Продумайте, на яку тему ви хочете створити кроссенс.

2Доберіть взаємопов’язані між собою словесні символи й образи, які будуть створювати своєрідний «перетин смислів» у кроссенсі.

3Запишіть обрані символи й образи, встановлюючи послідовність за типом зв’язку «по хресту» і «за основою». Пам’ятайте, що центральний символ або образ розміщується під номером 5. Він може бути пов’язаний зі змістом не тільки із сусідніми, а й, за бажанням, з усіма іншими образами / символами.

4Замініть словесні образи й символи зображеннями, які їх ілюструють.

5Перевірте, чи правильно розташовані зображення, наскільки легко встановлюються взаємозв’язки між ними.

ЯК ПРАЦЮВАТИ НАД РЕФЕРАТОМ, ДОПОВІДДЮ

1Продумайте тему своєї роботи, у загальних рисах визначте її зміст, накресліть попередній план.

2Складіть список необхідної літератури.

3Розробіть кінцевий варіант плану та вкажіть біля кожного пункту, звідки слід узяти необхідний матеріал.

4У вступі до роботи розкрийте актуальність теми.

5Послідовно висвітлюйте всі передбачені планом питання, обґрунтовуйте, роз’яснюйте основні положення, підкріплюйте їх конкретними прикладами та фактами.

6Висловте своє особисте ставлення до проблеми.

7Наприкінці роботи зробіть узагальнювальний висновок.

8Пам’ятайте про наукову культуру оформлення роботи (посилання на джерела, виноски та список використаної літератури).

9Прочитайте всю роботу й усуньте недоліки в змісті й мовному оформленні. Перепишіть її в чистовик.

10. Потренуйтесь у виголошенні вашої доповіді (продумайте інтонації, паузи, логічні наголоси; перевірте, скільки часу звучатиме ваша доповідь).


Предыдущая
Страница
Следующая
Страница