Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

Про царівну Місяцівну

Прийшла в кузню Місяцівна

в серпанковім покривалі,

хлопчик дивиться на неї —

краса очі пориває.

Має білими руками,

аж малому серце в’яне,

вислоняє, грішна й чиста,

тугі перса олив’яні.

«Тікай, тікай, Місяцівно, бо як вернуться цигани, накують із твого серця намиста й перснів багато». «Дай я, хлоню, потанцюю, бо як вернуться чхавале1, ти з закритими очима лежатимеш на ковадлі». «Тікай, тікай, Місяцівно. Чуєш, тупотять бахмати2?» «Ну-бо, хлоню, не топчися по білі моїй крохмальній». Битим шляхом скаче вершник, мов у бубон в шлях бабаха, а вже в кузні малий хлопчик склепив віченьки бідаха. Гаєм їхали цигани, мусянджовії3 примари. Очі мружили набакир, рівно голови тримали. А в тім гаю пугач пуга, пугач пуга тоскно й жаско... Пливе небом Місяцівна, за руку держить хлоп’ятко. В кузні туж, у кузні лемент, плачуть, голосять цигани, а царівну Місяцівну повивають хмари, хмари.

Переклад з іспанської Миколи Лукаша

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1Якими думками, почуттями, настроями пронизано цей вірш?

2Опишіть, якою ви уявляєте царівну Місяцівну. Завдяки чому у вашій уяві виник її образ? Що, на ваш погляд, вона уособлює?

3Проаналізуйте композицію поезії. Чи згодні ви з тим, що у вірші можна виділити п’ять частин? Обґрунтуйте відповідь.

4Яку роль у цій поезії виконують повтори?

5Споконвічними мотивами іспанської народної поезії є кохання, фатальна доля, смерть. Чи можна стверджувати, що ці мотиви присутні й у вірші про царівну Місяцівну? Доведіть свою думку.

1 Чхавале — ромською мовою «хлопці».

2 Бахмат — бойовий верховий кінь (діалектне).

3 Мусянджовий — латунний; латунь — метал жовтого кольору; тут це слово вживається, очевидно, щоб увиразнити блиск фігур вершників у місячному сяйві.

6Послухайте виконання поезії іспанською мовою («ROMANCE DE LA LUNA LUNA») та українською за такими посиланнями:

 https://bit.ly/2VS8BqB

 https://bit.ly/2O4UQ4y

Яке враження справили на вас ці виконавські версії?

7Порівняйте вірш із баладою Й.-В. Ґете «Вільшаний король». Що в них спільного?

8Підготуйте виразне читання одного з наведених вище віршів Ф. Ґарсіа Лорки.

У творчій майстерні письменника

Лейтмотивний образ «Циганського романсеро» — LUNA (українською мовою перекладаємо як місяць). Цікаво, що це слово в іспанській мові жіночого роду. Така граматична особливість створює неабиякі труднощі під час перекладу, оскільки в Лорки LUNA — це образ жінки, провісниці долі. Саме тому, щоб зберегти його, Микола Лукаш вдається до словосполучення царівна Місяцівна. Адже слово місяць в українських читачів аж ніяк не асоціювалося б із жіночим образом. «Має білими руками» («mueve la luna sus brazos») — не випадково саме такими рядками описано танок Місяцівни. Адже в іспанських танцях, зокрема у фламенко, саме рухи рук не суть на собі основне смислове навантаження.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

«Іспанець до мозку кісток», Лорка міг з повним правом називати себе «братом усіх людей». Справді, його поезія має інтернаціональний попит. Як справедливість і людська доброта.

Василь Стус, український письменник, перекладач, громадський діяч

Він зумів відтворити у своєму мистецтві душу іспанця з такою своєрідністю, з якою вже протягом століть не відтворював жодний інший іспанський письменник... Лорка загинув, але пристрасна поезія його, сягнувши далеко за межі батьківщини поета, живе як дорогоцінний компонент не тільки іспанської, а й вселюдської, отже, й української культури.

Іван Драч, український письменник

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Твори Ф. Ґарсіа Лорки перекладали такі видатні діячі української культури, як Микола Лукаш, Василь Стус, Ігор Качуровський, Дмитро Павличко й інші. Цікавою для дослідження є тема «Образ Федеріко Ґарсіа Лорки в українській поезії». Адже життєвий і творчий шлях великого іспанця став джерелом натхнення для багатьох поетів, зокрема Дмитра Пав- личка, Івана Драча, Бориса Олійника, Любові Забашти.

Підсумовуємо вивчене

1Як ви розумієте слова Ф. Ґарсіа Лорки, винесені в епіграф до статті про нього?

2Поясніть, у чому виявляється національна своєрідність лірики Лорки.

3Яким ви уявляєте ліричного героя його творів?

4Назвіть основні мотиви творчості поета.

5Чи можна поезію Лорки назвати яскравим зразком модерністської лірики? Аргументуйте свою думку.

6Розгляньте підсумковий плакат1 до теми. Про які визначальні події в житті Лорки та особливості його творчості він нагадує? Розшифруйте, що означають наведені зображення.

7Підготуйте дудл, плакат, буктрейлер (на вибір), спрямований на популяризацію творчості Лорки.

1 Плакат створено на основі картини Джованні Вепхадзе «Іспанська гітара» (2014).

1