Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 11 клас. О. О. Ісаєва

До вивчення новели «ПЕРЕВТІЛЕННЯ»1

ЧИТАЄМО, РОЗМІРКОВУЄМО, ОБГОВОРЮЄМО...

1Поділіться своїми враженнями від прочитаного.

2Розкажіть, хто такий Грегор Замза. Як ви гадаєте, чому перевтілення відбулося саме з ним?

3Наведіть приклади з тексту про те, які зміни відбуваються в житті та свідомості головного героя після перевтілення.

4Як рідні Грегора відреагували на ті зміни, які відбулися з ним? Чи можна стверджувати, що перевтілення зазнають і стосунки між членами родини Замза? Аргументуйте свою відповідь цитатами з тексту.

5Простежте за текстом, за допомогою яких художньо-виражальних засобів створюється атмосфера самотності навколо героя.

6Проаналізуйте, як співвідноситься фантастичне та реальне у творі.

7Поясніть, як ви зрозуміли фінал новели. Так чому Грегор все ж таки помирає?

8Володимир Набоков, який був не тільки відомим російським письменником, критиком, перекладачем, а й ентомологом (дослідником різних комах), обґрунтовує, на яку ж саме комаху перетворюється Грегор. На його думку, це був жук, під панциром якого ховалися крила, він міг їх розправити й полетіти, але, на жаль, не знав про це. Як ви гадаєте, чи міг би бути інший фінал у новели, якби Грегору було відомо про крила? Поясніть свою відповідь.

1 Текст новели ви можете прочитати в електронній хрестоматії, що розміщена на сайті УОВЦ «Оріон».

9В оригіналі твору Франц Кафка комаху, на яку перетворюється Замза, називає «Ungeziefer», що в німецькій мові означає «паразит» і є синонімом слова «шкідник». Як ви гадаєте, який був задум письменника?

10. Які перевтілення, на вашу думку, відбуваються у свідомості читача після ознайомлення з твором Ф. Кафки?

11. Напишіть твір-мініатюру на тему «Життя людей і комах у новелі Ф. Кафки “Перевтілення”».

12. Прокоментуйте інформаційний плакат на тему твору.

У творчій майстерні письменника

ПРО ПЕРЕВТІЛЕННЯ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ

Стан Грегора — це стан істоти, нездатної піти з життя; і жити для нього — означає бути приреченим весь час існувати. Ставши потворою, він продовжує вироджуватися, він занурюється у тваринну самотність, доходить до межі абсурду та неможливості продовжувати життя. Але що ж відбувається? А те, що він продовжує жити; він навіть не намагається вибратися зі свого нещастя, але всередину цього нещастя він переносить й останній вихід, останню надію: він бореться за місце під канапою, за маленькі подорожі по свіжості стіни, за життя у грязюці й пилюці. Таким чином, нам також доводиться разом з ним сподіватися, тому що він сподівається, але також приходити у відчай від цієї жахливої надії, що продовжує тягнутися без мети, всередині порожнечі. І потім він вмирає — нестерпною смертю, у забутті та самотності, але водночас смертю майже щасливою через відчуття позбавлення, яке вона несе, через нову надію на кінець, цього разу неминучий.

За Морісом Бланшо1 (З роботи «Від Кафки до Кафки»)

1Моріс Бланшо (1907-2003) — відомий французький письменник, есеїст, літературний критик і філософ.

Читачеві ХХІ століття

Головний герой -Кафки — принижена й беззахисна «маленька людина», тому не дивно, що різні дослідники вказують на творчі взаємозв’язки Кафки з іншими письменниками, які порушували цю тему, зокрема з Миколою Гоголем. Так, наприклад, Володимир Набоков порівнював Грегора Замзу з гоголівським Акакієм Акакійовичем Башмачкіним з повісті «Шинель». А французька письменниця Наталі Саррот стверджувала, що якщо розглядати літературний процес як неперервну естафету, то Кафка отримав заповітну паличку з рук саме Ф. М. Достоєвського, а не від якогось іншого письменника.

❖  У вас є можливість підтримати чи спростувати ці думки, провівши власні дослідження, наприклад: «Франц Кафка та Микола Гоголь», «Традиції Ф. М. Достоєвського у творчості Франца Кафки».

Мистецькі передзвони

Зацікавленість художнім світом Франца Кафки надзвичайно велика:  існує багато інтерпретацій його творів, виконаних митцями різних країн у різних жанрах. Ілюстрації до творів письменника, кіно й анімація, вистави й комікси розширюють сучасний «кафкіанський світ», до якого можете долучитися і ви.

ЗІ СКАРБНИЦІ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ ДУМКИ

Майстерність Ф. Кафки полягає в тому, що він змушує читача перечитувати свої твори. Розв’язки його сюжетів підказують пояснення, але воно не виявляється одразу, для його обґрунтування твір має бути перечитаний з інших позицій. Іноді існує можливість подвійного тлумачення, тому з’являється необхідність подвійного прочитання. Саме цього і прагне автор.

Альбер Камю, французький письменник і філософ

У світовій літературі немає письменника, настільки чесного і відвертого із самим собою та світом. Кафка — надзвичайно цікавий і ні на кого іншого не схожий письменник. Для того щоб його зрозуміти, не треба мати якихось особливих знань, але потрібна здатність глибоко щось переживати, по- справжньому відчувати його мову. Кафка не писав складних речей. Він був абсолютно щирим у своїй творчості, але це було настільки своєрідне бачення світу, що не кожен його розумів.

Дмитро Затонський, український літературознавець

УКРАЇНСЬКІ СТЕЖИНИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Хоча офіційно забороненим письменником у СРСР Франц Кафка не був, але його твори тривалий час майже не перекладали й не видавали. Одним з перших, хто відкривав звичайному читачеві в колишньому СРСР творчість Франца Кафки, був відомий український дослідник, літературознавець Дмитро Володимирович ЗАТОНСЬКИЙ (1922-2009). У 60-70-і роки з’являються його дослідження, присвячені життю й творчості австрійського письменника, зокрема перше видання книжки «Франц Кафка і проблеми модернізму», 1988 року друкується його праця з красномовною назвою «Достатньо боятися Франца Кафки». Завдяки цим роботам пересічний читач міг дізнатися багато інформації щодо біографії Кафки, про значення його творчості на Заході. Популяризуючи творчість Франца Кафки, Дмитро Затонський активно сприяв виданню творів письменника в Радянському Союзі, а потім — в незалежній Україні.

Підсумовуємо вивчене

1Поясніть, як ви розумієте таку думку Дмитра Затонського: «Кафку можна назвати письменником, створеним власною біографією. Водночас він ніколи не грав у житті ніяких ролей. Він був відвертим з усіма і в усьому, можливо, аж занадто...».

2Розкрийте поняття «гротеск» та «абсурд». Як вони співвідносяться зі світом Кафки?

3Як ви гадаєте, чому під час обговорення обкладинки до новели «Перевтілення» Кафка категорично заборонив зображати комаху і стверджував, що в жодному разі не має бути інформації про те, на кого ж саме перетворився Г регор?

4На прикладі прочитаної новели розкрийте характерні особливості індивідуального стилю Франца Кафки.

5Простежте, як у художньому світі письменника поєднуються реальність і міфотворчість.

6Розв’яжіть кроссенс на тему «Франц Кафка».

7. Прокоментуйте малюнки Ф. Кафки до новели «Перевтілення», розміщені у підручнику.

8. Проаналізуйте дудл до дня народження Ф. Кафки, запропонований пошуковиком ґугл 2003 року. Зіставте його з текстом прочитаної новели. Опишіть або намалюйте свій дудл на тему «Франц Кафка і його новела “Перевтілення”».

9. Російська поетеса Анна Ахматова говорила: «Кафка писав про мене та для мене». А чи ви можете сказати, що Кафка писав і для вас? Аргументуйте свою відповідь.

10. Прокоментуйте інформаційний плакат на тему «Кафкіанський світ».